ניתן לשלוח בחזרה את המוצר בתיאום מראש תוך 14 יום ממועד האספקה תמורת זיכוי כספי מלא ובתנאי שהוא באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש. עלות המשלוח במקרה של החזרה תשולם ע״י הלקוח.

אחריות תינתן עבור מוצר שסופק במצב פגום בלבד ובתנאי שלא נעשה בו שימוש ו/או שלא ניתן לעשות בו שימוש לאור מצבו. החברה רשאית לדרוש מהלקוח תמונות של המוצר הפגום כתנאי למימוש האחריות. האחריות אינה כוללת נזקי שבר שנגרמו כתוצאה משימוש רגיל במוצר, כמו כן איננו אחראים על נזק שנגרם למכשירך בעת שימוש במוצר. האחריות תמומש לבחירת הלקוח כזיכוי כספי מלא או כהחלפה למוצר חדש ללא עלות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לממש באופן חד צדדי את האחריות בצורת זיכוי כספי בהתאם לשיקוליה.